سايت شركت ايزوگام گستر بام محلات www.isogumgostarbam.com توليد انواع عايقهاي رطوبتي پليمري و مشتقات

key word : ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام

شركت ايزوگام گستر بام محلات

يكي از بزرگترين توليد كننده عايق هاي رطوبتي و مشتقات پليمري در ايران

وزن سبك
دوام طولاني
قيمت مناسب
تنوع پوشش خارجي
امكان تعمير موضعي
ثبات شكلي در گرما
انعطاف فيزيكي در سرما
نصب سريع ، آسان و تميز
مقاومت كششي طبق استاندارد مورد نياز و
هر آنچه مهندسي ساختمان جهت عايقكاري نياز دارد

key word : ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام ايزوگام دليجان , عايق رطوبتي دليجان , isogum delijan , ايزوگام

ايزوگام محلات , عايق رطوبتي محلات, isogum mahalat , ايزوگام